سفارش تبلیغ
صبا
بدترینِ برادرانت، کسی است که تو را به مدارانیازمند کند و به عذرخواهی ناچارت سازد . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :7
بازدید دیروز :9
کل بازدید :56697
تعداد کل یاداشته ها : 58
97/3/29
6:11 ع
1 .فضیلت سوره ی حمد
از پـیـامبر (ص ) نقل شده : هر مسلمانى سوره حمد را بخواند پاداش او باندازه کسى است که دو سوم قرآن را خوانده و طبق نقل دیگرى پاداش کسى است که تمام قرآن را خوانده باش. هـمـچـنـین در حدیثى از امام صادق (ع ) مى خوانیم : ((شیطان چهار بار فریادکشید و ناله سرداد نـخـستین بار روزى بود که از درگاه خداوند رانده شد, سپس هنگامى بود که از بهشت به زمین تـنـزل یافت , سومین بار هنگام بعثت محمد(ص )بعد از فترت پیامبران بود و آخرین بار زمانى بود که سوره ((حمد)) نازل شد
2.فضیلت سوره ی بقره


پیامبر اکرم (ص) فرمودند: صلوات رحمت خداوند بر قاری سوره بقره باد و ثواب نگهبانی که یک سال بدون آرامش در راه خدا نگهبانی کرده، به او عطا می شود.


3.فضیلت سوره ی آل عمران
هر کس سوره ی آل عمران را بخواند روز قیامت پوششی از نور او را زینت می دهد
4. فضیلت سوره ی نساء
هر کس سوره ی نساء را بخواند از عذاب قبر مصون است و از آفات دنیا در امان است وهمچنین پاداش کسی که برده ای را آزاد کرده باشد را به او می دهند
5. فضیلت سوره ی مائده

امام باقر(ع) فرمودند: هر کس هر پنجشنبه سوره ی مائده را بخواند، ایمانش را تاریکی نمی گیرد و هیچ وقت مشرک نمی شود
.6 فضیلت سوره ی انعام
در این سوره 70 بارنام خداوند برده شده است و 70 هزار فرشته با آن به زمین آمدند هر کس آن را بخواند از ترس در امان است.
7. فضیلت سوره ی اعراف7
از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمود: ((هر کس سوره اعراف را در هر ماه بخواند در روز قیامت , از کـسـانـى خـواهـد بـود کـه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى دارند(من الذین لا خوف علیهم ولاهم یـحـزنون ) و اگر در هر جمعه بخواند, در روزقیامت از کسانى مى باشد که بدون حساب به بهشت مى رود)
8. فضیلت سوره ی انفال در فضیلت تلاوت این سوره در روایتى از امام صادق (ع ) مى خوانیم که فرمود: ((کـسـى کـه سـوره ((انفال )) و ((برائت )) را در هر ماه بخواند, هرگز روح نفاق دروجود او وارد نـخـواهـد شد و از پیروان حقیقى امیرمؤمنان على (ع ) خواهد بود و درروز رستاخیز از مائده هاى بهشتى با آنها بهره مى گیرد, تا مردم از حساب خویش فارغ شوند
9.فضیلت سوره ی توبه
هر کس سوره ی توبه را بخواند پیامبر صلی الله علیه شفیع او باشد و نفاق در او راه نیابد
10.فضیلت سوره ی یونس
هر کس سوره ی یونس را بخواند در صف جاهلان قرار نمی گیرد ودر روز قیامت از مقربین خواهد بود11. فضیلت سوره ی هود


امـا در مورد فضیلت این سوره , در حدیثى از پیغمبراکرم (ص ) آمده است کسى که این سوره را بخواند, پاداش و ثوابى به تعداد کسانى که به هود و سایرپیامبران ایمان آوردند و کسانى که آنها را انـکـار نـمـودند خواهد داشت , و روز قیامت در مقام شهدا قرار مى گیرد, و حساب آسانى خواهد داشت

.

12 سوره ی یوسف

در روایـات اسـلامـى بـراى تلاوت این سوره فضائل مختلفى آمده است ازجمله در حدیثى از امام صـادق (ع ) مـى خـوانیم : ((هر کس سوره یوسف را در هر روز ویا هر شب بخواند, خداوند او را روز رسـتاخیز برمى انگیزد در حالى که زیبائیش همچون زیبایى یوسف است و هیچ گونه ناراحتى روز قیامت به او نمى رسد و ازبندگان صالح خدا خواهد بود)).
13. فضیلت سوره ی رعد
هر کس سوره ی رعد را بخواند به بلای صاعقه دچار نمی شود و روز قیامت بدون حسلب وارد بهشت می شود

14. فضیلت سوره ی ابراهیم
هر کس این سوره را بخواند به فقر و جنون مبتلا نمی شود

15. فضیلت سوره ی حجر
هر کس این سوره را بخواند خداوند به تعداد قوم مهاجر و انصلر و استهزا کنندگان پیامبر ده حسنه برای او می نویسد
16. فضیلت سوره ی نحل
امام باقرعلیه السلام فرمود هر کس سوره ی نحل را بخواند از هفتاد بلا مانند جنون وجذام مصون می ماند
17. هر کس سوره ی اسراء را بخواند (هرشب جمعه) در اصحاب امام زمان خواهد بود و روز قیامت با شهداء محشور می شود
18. فضیلت سوره ی کهف
در حدیثى از امام صادق (ع ) مى خوانیم : کسى که در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند شهید از دنیا مى رود, و با شهدا مبعوث مى شود و در روز قیامت درصف شهدا قرار مى گیرد.


19.فضیلت سوره ی مریم
در حـدیـثـى از امـام صـادق (ع ) مـى خوانیم : ((هر کس مداومت به خواندن این سوره کند از دنیا نخواهد رفت مگر این که خدا به برکت این سوره او را از نظر جان ومال و فرزند بى نیاز مى کند

.20 فضیلت سوره ی طه

در حدیثى از امام صادق (ع ) مى خوانیم : ((تلاوت سوره طه را ترک نکنید; چرا که خدا آن را دوست مى دارد و دوست مى دارد کسانى را که آن را تلاوت کنند,هر کس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز قـیامت نامه اعمالش را به دست راستش مى سپارد, و بدون حساب به بهشت مى رود, و در آخرت آنقدر پاداش به اومى دهد که راضى شود)).
21. فضیلت سوره ی انبیاء
: در حـدیثى از پیامبر گرامى اسلام (ص ) چنین نقل شده : ((هر کس سوره انبیارا بخواند خداوند حـسـاب او را آسـان مـى کند (و در محاسبه اعمالش در روز قیامت سختگیرى نخواهد کرد) و هر پیامبرى که نام او در قرآن ذکر شده با او مصافحه کرده و سلام مى فرستد)

.22 فضیلت سوره ی حج
هرکس سوره ی حج در سه روز متوالی بخواند در آن سال به حج مشرف می شود. در حـدیـثى از پیامبر گرامى اسلام (ص ) مى خوانیم : ((هرکس سوره حج رابخواند خداوند پاداش حج و عمره را به او مى دهد به تعداد تمام کسانى که درگذشته و آینده حج و عمره به جا آورده یا خواهند آورد
23. فضیلت سوره ی مومنون
هر کس این سوره را صبح های جمعه بخواند خداوند عاقبت او را به خیر و سعادت مقرون سازد وبا پیامبران محشور سازد

24. فضیلت سوره ی نور
در حـدیـثـى از امام صادق (ع ) مى خوانیم : ((اموال خود را از تلف و دامان خودرا از ننگ بى عفتى حفظ کنید به وسیله تلاوت سوره نور, و زنانتان را در پرتودستوراتش از انحرافات مصون دارید که هـر کـس قـرائت ایـن سوره را در هر شبانه روزادامه دهد احدى از خانواده او هرگز تا پایان عمر گرفتار عمل منافى عفت نشود و هفتاد هزار ملک برای او استغفار کنند
25. فضیلت سوره ی فرقان

در حـدیـثـى از پیامبر(ص ) چنین آمده است : ((کسى که سوره فرقان را بخواند(و به محتواى آن بـیـنـدیشد و در اعتقاد و عمل از آن الهام گیرد) روز قیامت مبعوث مى شود در حالى که در صف مـؤمنان به رستاخیز است , کسانى که یقین داشتند که قیامت فرا مى رسد و خداوند مردگان را به زندگى جدید باز مى گرداند

26. فضیلت سوره ی شعراء
از امام صادق نقل شده است که هر کس این سوره راتا چهل روز هر روز یکبار بخواند حاجتش برآورده می شود
27.فضیلت سوره نمل
هر کس این سوره را بخواندخداوند برای او ده حسنه می نویسد و به فقر دچار نمی شود و با انبیا محشور می شود
28.فضیلت سوره ی قصص
هر کس این سوره را بخواند خداوند به تعداد کسانی که موسی را تصدیق یا تکذیب کردند ده حسنه برای او می نویسد
29.فضیلت سوره ی عنکبوت
از پـیـامبر گرامى اسلام (ص ) چنین آمده است : ((هر کس سوره عنکبوت رابخواند به تعداد تمام مؤمنان و منافقان , ده حسنه براى اونوشته مى شود)).
مـخـصـوصـا دربـاره تـلاوت سـوره عنکبوت و روم در ماه رمضان در شب بیست و سوم , فضیلت فـوق الـعـاده اى وارد شده است تا آنجا که در حدیثى از امام صادق (ع ) مى خوانیم : ((هر کس سوره عنکبوت و روم را در ماه رمضان شب بیست وسوم تلاوت کند به خدا سوگند اهل بهشت است , و مـن هـیـچ کس را از این مساله استثنا نمى کنم , و نمى ترسم که خداوند در این سوگند قاطع من گناهى بر من بنویسد, و مسلما این دو سوره در پیشگاه خدا بسیار ارج دارد)
30. فضیلت سوره ی روم
عـلاوه بـر حـدیـثـى که از امام صادق (ع ) در فضیلت سوره عنکبوت نقل شد, درحدیث دیگرى از پـیـامـبـر(ص ) چـنـین آمده : ((هرکس سوره روم را بخواند پاداشى معادل ده حسنه به تعداد هر فرشته اى که در میان آسمان و زمین تسبیح خدامى گوید خواهد داشت و آنچه را در روز و شب از دست داده جبران خواهد کرد
31. فضیلت سوره ی لقمان
در حـدیث دیگرى از امام باقر(ع ) مى خوانیم : ((کسى که سوره لقمان را درشب بخواند, خداوند سـى فـرشـتـه را مـامور حفظ او تا به صبح در برابر شیطان ولشکر شیطان مى کند, واگر در روز بخواند این سى فرشته او را تا به غروب از ابلیس و لشکرش محافظت مى نمایند

32. فضیلت سوره ی سجده
هر کس این سوره را بخواند در روز قیامت نامه ی اعمالش به دست راست او داده خواهد شد
33. فضیلت سوره ی احزاب
در حدیثى از پیامبراسلام (ص ) مى خوانیم : ((کسى که سوره احزاب را تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود)
34. فضیلت سوره ی سبا
هر کس این سوره را همراه سوره ی فاطر بخواند از مصیبت ها مصون می ماند و خیر دنیا و آخرت نصیبش می شود
35. فضیلت سوره ی فاطر
هر کس این سوره و سوره ی سبا را در شب بخواند در آن شب در حفظ خداوند خواهد بود
36 فضیلت سوره ی یس
هر کس سوره ی یس را بخواند مانند کسی است که 12 بار قرآن راخوانده باشد و خیر دنیا وآخرت نصیبش می شود
37. فضیلت سوره ی صافات

از امام صادق (ع ) چنین مى خوانیم : ((کسى که سوره صافات رادر هر روز جمعه بخواند از هر آفتى محفوظ مى ماند, و هر بلائى در زندگى دنیا از اودفع مى گردد, خداوند وسـیـعـتـرین روزى را در اختیارش مى گذارد, و او را در مال وفرزندان و بدن , گرفتار زیانهاى شـیـطـان رجـیم و گردنکشان عنود نمى سازد, و اگر درآن روز و شب از دنیا برود خداوند او را شهید مبعوث مى کند, و شهید مى میراند, واو را در بهشت با شهدا هم درجه مى سازد)).
.38 فضیلت سوره ی ص

حدیث دیگرى از امام باقر(ع ) چنین آمده : ((کسى که سوره ((ص )) را در شب جمعه بخواند از خـیـر دنـیا و آخرت آنقدر (از سوى خداوند) به او بخشیده مى شودکه به هیچ کس داده نشده , جز پـیـامـبـران مـرسل , و فرشتگان مقرب , و خدا او و تمام کسانى را که از خانواده اش مورد علاقه او هستند وارد بهشت مى کند, حتى خدمتگذارى که به او خدمت مى کرده


39. فضیلت سوره ی زمر
هر کس سوره ی زمر را بخواند بدنش بر آتش حرام می شود و در دنیا و آخرت عزیز می گردد
40. فضیلت سوره مومن
هر کس سوره ی مومن را بخواند گناهان او همان شب آمرزیده می شود
41. فضیلت شوره ی فصلت
هر کس این سوره را بخواند در دنیا به سروری و عزت زندگی می کند ودر آخرت با نورانیت محشور می گردد
42. فضیلت سوره شوری
هر کس این سوره را بخواند در روز قیامت صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد
43. فضیلت سوره ی زخرف
هر کس این سوره را بخواند از گزندگان قبر مصون است تا وارد قیامت شود
44. فضیلت سوره ی دخان
هر کس این سوره را در نماز های واجب و مستحب بخواند مخصوصا شب 23 ماه رمضان در قیامت در سایه ی عرش خواهد بود

45. فضیلت سوره ی جاثیه
هر کس این سوره را بخواند آتش بدن او را فرا نمی گیرد و با پیامبر (ص) خواهد بود
46. فضیلت سوره ی احقاف
هر کس این سوره را بخواند (شب وروز جمعه) در دنیا و قیامت در امان است
47. فضیلت سوره ی محمد (ص)
هر کس این سوره را بخواند شک به دلش راه نمی یابد
48. فضیلت سوره ی فتح
هر کس سوره ی فتح را بخواند مال و جان و زن وفرزندش مصونیت از اتلاف پیدا خواهند کرد
49. فضیلت سوره ی حجرات
هر کس این سوره را بخواند از زوارپیامبر محسوب می شود
50. فضیلت سوره ی ق
هر کس سوره ی ق را در نماز های واجب و مستحب بخواند رزق و روزی او زیاد می شود
51. فضیلت سوره ی الذاریات
هر کس سوره ی ذاریات رابخواند در دنیا رزقش وسیع ودر مردن قبرش نورانی می گردد
52. فضیلت سوره ی طور

در حدیثى آمده که پیامبر(ص ) فرمود: ((هرکس سوره طور را بخواند برخداست که او را از عذابش ایمن سازد, و او را در بهشتش متنعم دارد)).

53. فضیلت سوره ی نجم
هر کس سوره ی نجم را بخواند در نزد مردم محبوب میشود
54. فضیلت سوره ی قمر
در حـدیـثـى از پـیغمبر گرامى اسلام مى خوانیم : ((هرکس سوره قمر) رایک روز در میان بخواند روز قیامت در حالى برانگیخته مى شود که صورتش همچون ماه در شب بدر است , و هرکس آن را هر شب بخواند افضل است , و در قیامت نورو روشنائى صورتش بر سایر خلایق برترى دارد)
55. فضیلت سوره ی الرحمن
از جمله در حدیثى از رسول خدا مى خوانیم : ((هرکس سوره الرحمن رابخواند خداوند به ناتوانى او (در اداى شـکـرنـعـمـتـها) رحم مى کند, و حق شکرنعمتهایى را که با او ارزانى داشته خودش ادا مى کند


56. فضیلت سوره ی واقعه
هر کس این سوره را برای وسعت رزق بخواند اثر عجیبی دارد
57. فضیلت سوره ی حدید
هر کس این سوره را جهت برآوردن حاجت در شب جمعه 7 بار و بدون فاصله و پشت سر هم بخواند اثر عجیبی دارد
58. فضیلت سوره ی مجادله
هر کس این سوره را تلاوت کند در نامه ی عملش او را از حزب خدا ثبت کنند ودر چشم مردم معتبر موقر باشد
59. فضیلت سوره ی حشر

در حدیثى از پیغمبر گرامى (ص ) مى خوانیم : ((هرکس سوره حشر را بخواندتمام بهشت و دوزخ و عـرش و کـرسى و حجاب و آسمانها و زمینهاى هفتگانه وحشرات و بادها و پرندگان و درختان و جـنـبـنـدگـان و خـورشـید و ماه و فرشتگان همگى بر او رحمت مى فرستند, و براى او استغفار مى کنند, و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد شهید مرده است
60. فضیلت سوره ی ممتحنه
در حـدیـثـى از رسول خدا(ص ) مى خوانیم : ((هرکس سوره ممتحنه را قرائت کندتمام مؤمنین و مؤمنات , شفعیان او در روز قیامت خواهند بود)).


61. فضیلت سوره ی صف (عیسی)
در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (ص ) مى خوانیم :
((هرکس سوره عیسى (سوره صف ) را بخواند حضرت مسیح بر او درودمى فرستد و تا در دنیا زنده است براى او استغفار مى کند و در قیامت رفیق او است )).

88/11/15::: 10:52 ص
نظر()